Rozsáhlý on-line adresář českých firem – DataZadarmo.cz
Adresář DataZadarmo.cz obsahuje informace o českých firmách, které vám pomohou najít nové klienty a prověřit finanční zdraví vašich obchodních partnerů.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

CRIF S.p.A., se sídlem na adrese Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italy, (dále jen „společnost CRIF“), správce údajů pro zpracování osobních údajů, poskytuje následující informace týkající se používání souborů cookie na této internetové stránce v souladu s rozhodnutím č. 229 vydaném 8.5.2014 italským Úřadem pro ochranu osobních údajů (ve Sbírce zákonů pod čílsem 126/3. června 2014publikováno ) a § 13 Zákona o ochraně osobních údajů č. 196/2003, která obsahuje ochranu osobních údajů, veškeré další informace jsou k dispozici prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu.


CO JE TO COOKIE?

Cookie je textový řetězec informací odesílaný webovým serverem (například internetovou stránkou) do internetového prohlížeče uživatele, kde se cookie automaticky uloží do uživatelova počítače a automaticky se bude odesílat zpět na server při každém zobrazení dané stránky. Každý soubor cookie obsahuje různé údaje, jako je například název serveru, odkud pochází, číselný identifikátor apod. Soubory cookie mohou zůstat v systému po dobu trvání relace (tj. dokud prohlížeč používaný k navigaci na webu nebude zavřen) nebo i déle a mohou obsahovat unikátní identifikační kód. Ve výchozím nastavení jsou téměř všechny internetové prohlížeče nastaveny tak, aby soubory cookie automaticky přijímaly. Každý internetový prohlížeč však umožňuje omezení a vymazání těchto souborů (více informací viz část tohoto informačního sdělení nazvaná „Jak povolit, zakázat nebo smazat soubory cookie“). Mějte však na paměti, že zakázání nebo smazání souborů cookie může bránit optimálnímu užívání některých částí stránek nebo znemožnit užívání služeb vyžadujících ověření identity.


TYP SOUBORŮ COOKIE

Internetová stránka společnosti CRIF používá následující kategorie souborů cookie:

- Technické soubory cookie: technické soubory cookie jsou soubory, které se používají výhradně pro účely zasílání sdělení v elektronické komunikační síti nebo v rozsahu nezbytně nutném k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti poskytnout službu, kterou si výslovně vyžádal odběratel nebo uživatel. Tyto soubory lze rozdělit na: soubory cookie pro navigaci a relace, které zajišťují běžnou navigaci a používání internetové stránky, analytické soubory cookie, které používá přímo správce internetové stránky za účelem získání souhrnných informací o počtu uživatelů a způsobu, jakým stránku navštěvují, a funkční soubory cookie, které uživateli umožňují navigovat na základě řady vybraných kritérií s cílem vylepšit poskytované služby.

- Profilové soubory cookie: slouží ke sledování navigace uživatele v síti a k vytváření profilů zájmů, zvyků a voleb uživatelů. Na základě těchto souborů cookie lze do uživatelova počítače zasílat reklamní sdělení podle jeho prokázaných preferencí.

- Soubory cookie třetích stran: tyto jsou stanoveny webovými stránkami jinými než ty, které uživatel navštívil. Při prohlížení stránek, uživatel může také obdržet soubory cookie z jiných webových stránek nebo serverů (dále jen „třetí strany“), které mohou obsahovat určité elementy (včetně například obrázky, mapy, zvuky, odkazy na stránky z jiných domén) a které jsou přítomny na webových stránkách, které uživatel navštívil.


ODKAZ NA SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

Užívání souborů cookie třetími stranami podléhá zvláštním ustanovením ochrany osobních údajů. Z důvodu zajištění větší transparentnosti a usnadnění užití, níže jsou uvedeny webové stránky, které obsahují různé informace a metody pro využívání souborů cookie:

JMÉNO SOUBORŮ COOKIEDŮVODPRODEJCEODKAZ
Doubleclick.net: _drt_Tyto soubory cookie jsou užívány pro zlepšení reklamy. Tyto soubory cookie umožňují Doubleclick sledovat vás na našich webových stránkách a jakýchkoli jiných webových stránkách, které užívají tyto konkrétní soubory cookie. Toto sledování umožňuje Doubleclick vytvořit si detailní obrázek vašeho zájmu a způsobu vašeho vyhledávání tak, aby se objevovala reklama, která vás zajímá.googlehttp://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga, _gat, _dc, _gtmTyto soubory cookie jsou užívány ke zlepšení těchto webových stránek tím, že poskytují vhledy website over time, by giving us insights into how the various sections of the website are used and how users interact with the website. The information collected is anonymous and statistical.googlehttp://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Weborama: affiche_w,_afs, wbo_temps_reel, wousq, wousq_sess, _adp_ret_TGP,_adpc, _adpe, _adpp, and _advcreaTyto soubory cookie jsou užívány ke zlepšení These cookies are used to improve advertising. These cookies enable Weborama to track you across our website and any other website, which uses these particular cookies. This tracking enables Weborama, to build up a detailed picture of your interests and your browsing habits in order to display adverts, which they believe will be of interest to you.weboramahttp://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/


JAK POVOLIT, ZAKÁZAT NEBO SMAZAT SOUBORY COOKIE

Ve výchozím nastavení jsou téměř všechny internetové prohlížeče nastaveny tak, aby soubory cookie automaticky přijímaly. Tyto soubory lze omezit nebo zablokovat v nastavení prohlížeče. Chcete-li, aby internetové stránky do vašeho počítače určité soubory cookie neukládaly, nastavte prohlížeč tak, abyste před uložením každého souboru cookie obdrželi upozornění. Případně můžete prohlížeč nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo pouze soubory cookie třetích stran. Můžete také smazat všechny soubory cookie, které již v systému jsou. Zdůrazňujeme, že je třeba nastavení změnit pro každý prohlížeč a počítač zvlášť. Pokud ukládání souborů cookie zablokujete, nemůžeme zaručit správné fungování internetové stránky. Některé funkce mohou být nedostupné a prohlížení určitých stránek již nemusí být možné. Zablokování souborů cookie kromě toho neblokuje reklamu. Reklama už jen nebude přizpůsobena vašim zájmům a reklamní sdělení budete dostávat častěji. Nastavení se v každém prohlížeči mění jinak. Je-li to nutné, použijte funkci nápovědy prohlížeče ke zjištění správného nastavení. Pro více informací o správě souborů cookie se obraťte na prohlížeč the browser user guides